Wanha Raahe -säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Raahen historiallisen vanhan kaupunginosan asuin- ja talousrakennusten kunnostamista ja ylläpitoa. Säätiö myöntää korjausavustuksia vanhan Raahen ruutukaava-alueella oleviin, valtakunnallisesti arvokkaisiin historiallisiin rakennuksiin. Säätiö järjestää myös koulutus- ja muita tilaisuuksia, joilla edistetään historiallisen vanhan kaupunginosan säilymistä.

Avustukset

Avustuksen tarkoituksena on säilyttää ja ylläpitää Wanhan Raahen arvokasta rakennuskulttuuriperintöä ja kohentaa kaupunkikuvaa.

Anna lahjoitus

Osallistu Wanhan Raahen säilymiseen lahjoittamalla säätiölle joko yksityishenkilönä, yrityksenä tai testamenttilahjoituksena.

Perustajajäsenet

 
Koulutuskeskus Brahe
Langin Kauppahuone
OP Raahe
Raahen kaupunki
Raahe-seura
Arina
Viksea
Värisilmä Raahe
Kiinteistö Oy Kummatti
Raahen Energia Oy
Kauppakamari