Wanha Raahe -säätiön korjausavustus

Wanha Raahe -säätiö myöntää avustuksia Raahen historiallisen vanhan kaupunginosan asuin- ja talousrakennusten sekä aita- ja porttirakenteiden kunnostamiseen ja ylläpitoon. Avustuksen tarkoituksena on säilyttää ja ylläpitää Wanhan Raahen arvokasta rakennuskulttuuriperintöä ja kohentaa kaupunkikuvaa.

Korjausavustushakua ei tällä hetkellä ole käynnissä.

Lisätietoja
Eija Sorjamaa
puh. 044 281 9609
info@wanharaahe.fi

Miten avustusta haetaan?

Avustusta voidaan myöntää yksityisille kiinteistön omistajille, joilla on kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa Vanhan kaupungin alueella. Avustusta ei myönnetä julkisyhteisöille eikä liiketaloudellista yritystoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Avustusta voi hakea asuin- tai talousrakennuksiin, portti-, aita- tai muita arvokkaisiin rakennelmiin, joilla on kulttuurihistoriallista ja rakennustaiteellista arvoa, ja joiden korjaaminen vaatii perinnerakentamisen asiantuntemusta.

Avustettava korjaushanke voi kohdistua rakennuksen julkisivuihin, kuten hirsirungon, vesikaton, ulkolaudoituksen, ikkunoiden tai perustusten kunnostukseen. Avustusta voidaan myöntää myös kiinteän sisustuksen kunnostus-/konservointitoimenpiteisiin. Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan alkuperäisenä säilyneitä tulisijoja, ovia, listoituksia, panelointeja, katto- tai seinämaalauksia. Lisäksi avustusta voidaan myöntää vanhojen portti- tai aitarakennelmien kunnostukseen ja uusimiseen perinteisten mallien mukaisiksi.

Avustuksia ei myönnetä normaaleihin perusparannuksiin, peruskorjauksiin tai vuosikorjauksiin, esim. lisälämmöneristämiseen, ikkunoiden, ovien, sisäpintojen tai teknisten järjestelmien uusimiseen. Avustus on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustettavan korjaushankkeen valinnassa painotamme seuraavia periaatteita:

 • Korjaustoimenpiteet ovat vanhoja rakenteita, rakennuksen toimintaperiaatteita ja materiaaleja säilyttäviä ja palauttavia
 • Korjaukset säilyttävät ja vahvistavat kohteen kulttuuri- ja rakennushistoriallisia arvoja.
 • Korjaushankkeessa käytetään perinteisiä työtapoja, materiaaleja ja tekniikkaa
 • Restaurointi- ja perinnerakentamisen ammattilaisten käyttö korjausten toteutuksessa katsotaan eduksi

Selvitä hakemukseen seuraavat tiedot:

 1. Kohteen sijainti- ja rekisteritiedot: katuosoite, kiinteistötunnus, rakennuksen pysyvä rakennustunnus, tarvittaessa karttaliite
 2. Kohteen ikä ja muut mahdolliset historiatiedot.
 3. Kohteen kulttuurihistoriallinen arvo: suojelumerkintä ja suojeluluokka, mahdolliset inventointitiedot ja lausunnot. Näistä saat tietoa kunnan
  kaavoittajalta ja alueelliselta vastuumuseolta (Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo).
 4. Ota valokuvia kohteesta ja vauriosta/rakennuksen osasta, johon korjaushanke kohdistuu.
 5. Liitä hakemukseen korjaussuunnitelma: mitä tehdään, mitä materiaaleja käytetään, mikä on hankkeen aikataulu ja kustannusarvio. Varmista, tarvitsetko rakennus- tai toimenpidelupia.

Hakuaika on vuosittain huhtikuu. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti alla olevalla lomakkeella. Voit myös ladata hakulomakkeen PDF-muodossa tästä. Täytettyäsi lomakkeen toimita se sähköpostilla osoitteeseen asiainhoitaja@wanharaahe.fi

Mikäli et voi toimittaa hakemusta sähköisesti tai et voi lähettää lomaketta liitteineen, ole yhteydessä.

Päätökset tehdään 15. kesäkuuta mennessä ja päätöksistä ilmoitetaan avustuksen saajille sähköpostitse tai kirjeitse. Avustuksen hakija voi olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä asiainhoitajaan, joka voi tarvittaessa ennen päätösesitystä käydä tutustumassa avustuskohteeseen.

Avustukset maksetaan kahdessa erässä: puolet avustussummasta hankkeen alkaessa, puolet hankkeen päätyttyä. Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan avustuksen myöntäjän ohjeita ja myöntöperiaatteita. Myönteisen avustuspäätöksen saaneessa kohteessa suoritetaan alku- ja loppukatselmus. Avustuksen saajalla on kaksi vuotta aikaa toteuttaa hanke. Loppumaksatus suoritetaan kuitenkin heti sen jälkeen, kun avustuksen saaja ilmoittaa hankkeen valmistumisesta, loppukatselmus on suoritettu ja tilitys tehty.