Wanha Raahe -säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Raahen historiallisen vanhan kaupunginosan asuin- ja talousrakennusten kunnostamista ja ylläpitoa. Säätiö myöntää korjausavustuksia vanhan Raahen ruutukaava-alueella oleviin, valtakunnallisesti arvokkaisiin historiallisiin rakennuksiin. Säätiö järjestää myös koulutus- ja muita tilaisuuksia, joilla edistetään historiallisen vanhan kaupunginosan säilymistä.

Avustukset

Avustuksen tarkoituksena on säilyttää ja ylläpitää Wanhan Raahen arvokasta rakennuskulttuuriperintöä ja kohentaa kaupunkikuvaa.

Anna lahjoitus

Osallistu Wanhan Raahen säilymiseen lahjoittamalla säätiölle joko yksityishenkilönä, yrityksenä tai testamenttilahjoituksena.

Perustajajäsenet

 
OP Raahe
Raahen kaupunki
Langin Kauppahuone
Koulutuskeskus Brahe
Raahen Energia Oy
Kiinteistö Oy Kummatti
Värisilmä Raahe
Arina
Raahe-seura
Viksea
Kauppakamari